ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСУ “NGcosmetics.com.ua”

 1. Терміни та визначення

Публічна оферта (далі – «Оферта», «Договір») – публічна пропозиція, адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.

Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Покупцем умов публічної оферти в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти.

Сайт – сукупність електронної (цифрової) інформації – програмного коду та оригінального тексту, зображень, аудіо- та відеофайлів, іконок, посилань, графіки, дизайну, знаків та товарів і послуг та інших об’єктів права інтелектуальної власності, а також знаків охорони, пов’язаних між собою і структурованих в межах адреси сайтів на платформах доступ до яких здійснюється через мережу Інтернет, що знаходиться за адресою: ngcosmetics.com.ua.

Товар – косметичні засоби, представлені для продажу/придбання в каталозі Товарів на Сайті Продавця.

Продавець Фізична особа-підприємець Кривка Галина Анатоліївна , зареєстрована в установленому чинним законодавством України порядку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (номер запису 2010350000000317162 від 29.05.2023р.), РНОКПП 3109417747.

Користувач – особа, відвідувач Сайту, що приймає умови цього Договору та бажає оформити Замовлення на Сайті.

Замовлення – належним чином заповнена реєстраційна форма на Сайті. Заповнення реєстраційної форми здійснюється Користувачем шляхом наведення індивідуальної інформації – дійсні прізвище, ім’я, по батькові, адреса електронної пошти, номер телефону, поштова адреса для доставки Товару, у відповідних розділах форми.

Покупець – Користувач, який здійснив Замовлення Товару, сплатив його вартість та надав про себе Продавцеві індивідуальну інформацію.

Оплата Замовлення – оплата Покупцем вартості Товару, зазначеної на Сайті, через платіжну систему Сайту.

 1. Правила

Інформація, розміщена на Сайті, може використовуватися тільки за умови дотримання всіх вимог цього Договору публічної оферти, тому просимо уважно прочитати Договір публічної оферти (далі – Договір), що визначає порядок замовлення, придбання та умови доставки Товару. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право- і дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для продажу та придбання Товару.

У випадку, якщо ви не згодні з цим Договором, будь ласка, відмовтесь від оформлення Замовлення та використання Сайту.

 1. Предмет Договору

3.1 Продавець зобов’язується продати та передати у власність Покупцеві Товар, замовлений та оплачений Покупцем на Сайті Продавця, за наявності замовленого Товару на складі Продавця.

3.2. Продавець залишає за собою право вносити зміни в цей Договір в односторонньому порядку, шляхом розміщення на Сайті Договору в новій редакції. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту її опублікування на Сайті, якщо інше не буде передбачено самим Договором.

3.3. Термін дії оферти не обмежений, якщо інше не зазначено на Сайті.

 1. Акцепт оферти та порядок оформлення Замовлення

4.1. Акцептом цієї Оферти є оформлення Покупцем Замовлення Товару, шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті та оплати Товару через платіжну систему Сайту.

4.2. Продавець забезпечує наявність на своєму складі Товарів, представлених на Сайті.

4.3. У разі відсутності замовленого Покупцем Товару на складі Продавця, останній має право виключити вказаний Товар із Замовлення та\або анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем в реєстраційній формі.

4.4. У разі анулювання повністю або частково передплаченого Замовлення, вартість анульованого в Замовленні Товару повертається Продавцем Покупцю способом, яким Товар був оплачений.

4.5. Після оформлення Замовлення на Сайті Покупцеві надається інформація про очікувану дату доставки Товару шляхом надсилання електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем при реєстрації, або по телефону. Оператор Продавця, обслуговуючий дане Замовлення, може уточнювати деталі Замовлення, погоджує дату доставки, яка залежить від наявності замовлених Товарів на складі Продавця і часу, необхідного для обробки і доставки Замовлення.

 1. Права та зобов’язання Сторін

5.1. Продавець зобов’язується:

5.1.1 Продати та передати Товар Покупцеві згідно оформленого Покупцем Замовлення на Сайті.

5.1.2. Надавати Покупцеві повну і достовірну інформацію про Товар, включаючи інформацію про основні споживчі властивості Товару, склад Товару, термін придатності, умови зберігання Товару тощо, шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

5.1.3 Забезпечити Товар етикеткою, на якій зазначено склад Товару, термін його придатності, умови зберігання та дату виготовлення.

5.2. Продавець має право:

5.2.1 На отримання оплати за Товар.

5.2.2 Вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, шляхом розміщення на Сайті Договору в новій редакції. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту її опублікування на Сайті, якщо інше не буде передбачено самим Договором.

5.3. Покупець зобов’язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, асортиментом, ціною Товару тощо.

5.3.2 До моменту здійснення Замовлення ознайомитися зі складом Товару та умовами його використання, вказаними на Сайті.

5.3.3 Для здійснення Замовлення заповнити реєстраційну форму на Сайті шляхом наведення індивідуальної інформації – дійсні прізвище, ім’я, по батькові, адреса електронної пошти, номер телефону, поштова адреса для доставки Товару, у відповідних розділах форми. При цьому, Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинило за собою неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем.

5.3.4 З метою запобігання виникнення алергічної реакції на Товар, уважно прочитати склад Товару, та встановити відсутність алергенів у себе. У випадку, якщо Покупець знає про наявність алергічної реакції на будь-який компонент Товару, не використовувати Товар.

В будь-якому випадку перед використанням Товару Покупець зобов’язаний перевірити його на алергічну реакцію шляхом нанесення невеликої кількості Товару на внутрішню частину п’ястя руки та почекати 15-20 хвилин.

У випадку виникнення алергічної реакції, Покупець повинен негайно змити Товар зі шкіри, якщо відбулось погіршення стану здоров’я, негайно звернутись до лікаря.

Відповідальність за наслідки використання Товару покладається на Покупця.

5.4. Покупець має право:

5.4.1 Отримати оплачений Товар.

 1. Ціна

6.1 Ціна Товару зазначається у відповідних розділах Сайту.

6.2 Ціна Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення Товарів і ціни доставки Товарів на адресу Покупця. Ціна Замовлення зазначається на Сайті при оформленні Замовлення в момент його розміщення. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення.

6.3 Ціна Товару може змінюватися залежно від кон’юнктури ринку, зміни курсу іноземних валют відносно гривні інших економічних складових. Продавець не може змінювати ціну Товару, у разі, якщо Покупець вже прийняв умови Договору та здійснив у встановленому цим Договором порядку оплату Товару.

6.4 Оплата Товару здійснюється в українській національній валюті – гривні. Після оплати Товару Продавець надсилає Покупцю чек, на адресу електронної пошти, вказану Покупцем в реєстраційній формі.

 

 1. 7. Доставка Товару

7.1 Продавець забезпечує організацію доставки Товару Покупцю одним із способів, зазначених на Сайті на вибір Покупця.

7.2 Після оформлення та сплати замовлення Покупцем, Продавець надсилає Покупцю на адресу електронної пошти повідомлення із підтвердженням отримання оплати.

7.3 Протягом 7 (семи) робочих днів після отримання оплати від Покупця Продавець передає Товар перевізнику для здійснення доставки Товару Покупцю. Строки доставки Товару перевізником встановлюються перевізником. Продавець не несе відповідальності за порушення строків доставки Товару, якщо таке порушення виникло не з його вини.

7.4 Замовлення зроблені Покупцем у вихідні та святкові дні обробляються Продавцем  першого робочого дня, що слідує за вихідним або святковим днем.

7.5 У разі наявності на Сайті інформації про неможливість відправки Товару протягом певного часу, здійснюючи Замовлення у цей період, Покупець погоджується на обробку його замовлення після закінчення вказаного періоду.

7.6 Продавець несе ризики випадкової загибелі чи втрати Товару до моменту його передачі перевізнику – поштовій службі, кур’єрській службі доставки. Продавець не несе відповідальності за дії перевізника.

 1. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор) та які виникли після укладення цього Договору.

8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження настання форс-мажорних обставин, виданим ТПП України.

8.3. Сторона, для якої наступили вказані обставини, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону та надати відповідні підтверджувальні документи.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 1 (одного) місяця, кожна Сторона має право ініціювати припинення Договору.

 1. 9. Обробка персональних даних та умови конфіденційності

9.1 Покупець дає Продавцю згоду на використання і обробку своїх персональних даних (персональних даних своїх співробітників) в адміністративно-правових і комерційних цілях. Згода надається щодо персональних даних на здійснення будь-яких дій, допустимих відповідно до законодавства і які необхідні для виконання цього Договору, включаючи: збір, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (надання, доступ), включаючи транскордонну передачу, знеособлення, блокування, знищення; з використанням і без використання засобів автоматизації як способів обробки персональних даних. При цьому Покупець дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах з метою виконання вимог законодавства та даних договірних зобов’язань з дотриманням вимог чинного законодавства.

 1. Розгляд претензій та вирішення спорів

10.1. Претензії Покупця щодо строків доставки Товару, кількості та якості Товару мають бути оформлені в письмовому вигляді та направлені на адресу електронної пошти Продавця, зазначену на Сайті, з долученням фото/відео доказів.

10.2. За результатами розгляду обґрунтованої претензії з фото/відео доказами Продавець приймає рішення щодо способу врегулювання претензії.

10.3. Всі спори, що виникають з цього Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – у судовому порядку.

 1. Інші умови

11.1. Покупець погоджується з отриманням матеріалів рекламного характеру про акції, розпродажі, маркетингові програми, нові продукти і т.ін., електронною поштою, мобільним зв’язком, в тому числі на контактні дані, зазначені Покупцем в реєстраційній формі.

У разі небажання отримувати таку інформацію, Покупець має право відмовитись від отримання інформації, шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти Продавця, зазгначеної на Сайті.

11.2. Всі питання, що виникатимуть у Покупця в процесі замовлення, оплати і отримання Товару, Покупець може з’ясувати за контактними даними Продавця зазначеними на Сайті.

11.3. Товар поверненню та обміну не підлягає.

 1. Термін дії оферти

12.1 Ця Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті і діє до моменту її відкликання Продавцем.

12.2 Продавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд.

12.3 Цей Договір може бути достроково розірваний:

12.3.1 У будь-який час за згодою Сторін;

12.3.2 З ініціативи Продавця в односторонньому порядку.

У разі розірвання Договору з ініціативи Продавця, Продавець повертає Покупцю вартість передплаченого, але не переданого йому Товару протягом 7 (семи) робочих днів з моменту надсилання повідомлення про розірвання Договору Покупцю. Повідомлення надсилається Покупцю на адресу електронної пошти, зазначеної останнім в реєстраційній формі.

 1. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ Фізична особа-підприємець Кривка Галина.

48501, Тернопільська обл.,  Чортківський р-н,

м. Чортків, вул. Незалежності, буд.70, кв. 58

ІПН:  3109417747

Рахунок в форматі відповідно до стандарту:

IBAN:   UA873052990000026002023308155

ФОП 3 група, Платник єдиного податку 5%

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСУ “NGcosmetics.com.ua”

Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець).

При повній згоді з даним Договором покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальності за недобросовісне замовлення і за не виконання умов цього договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки “ОПЛАТИТИ” на сторінці оформлення замовлення і є підтвердження покупки.

1.ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Публічна оферта (далі – «Оферта», «Договір») – публічна пропозиція, адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.

Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Покупцем умов публічної оферти в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти.

Сайт – сукупність електронної (цифрової) інформації – програмного коду та оригінального тексту, зображень, аудіо- та відеофайлів, іконок, посилань, графіки, дизайну, знаків та товарів і послуг та інших об’єктів права інтелектуальної власності, а також знаків охорони, пов’язаних між собою і структурованих в межах адреси сайтів на платформах, доступ до яких здійснюється через мережу Інтернет, що знаходиться за адресою: 48501, Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Копичинецька, буд. 33-К.

Товар – косметичні засоби, представлені для продажу/придбання в каталозі Товарів на Сайті Продавця. 

Продавець – Фізична особа-підприємець ДЕМЧЕНКО ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ, який   зареєстрований в установленому чинним законодавством України порядку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (номер запису: 2010350000000100757 від 27.12.2021 р.), РНОКПП 2979911631

Користувач – особа, відвідувач Сайту, що приймає умови цього Договору та бажає оформити Замовлення на Сайті.

Замовлення – належним чином заповнена реєстраційна форма на Сайті. Заповнення реєстраційної форми здійснюється Користувачем шляхом надання індивідуальної інформації – дійсні прізвище, ім’я, по батькові, адреса електронної пошти, номер телефону, поштова адреса для доставки Товару, у відповідних розділах форми.

Покупець – Користувач, який здійснив Замовлення Товару, сплатив його вартість та надав про себе Продавцеві індивідуальну інформацію.

Оплата Замовлення – оплата Покупцем вартості Товару, зазначеної на Сайті, через платіжну систему Сайту.

2. ПРАВИЛА

Інформація, розміщена на Сайті, може використовуватися тільки за умови дотримання всіх вимог цього Договору публічної оферти, тому просимо уважно прочитати Договір публічної оферти (далі – Договір), що визначає порядок замовлення, придбання та умови доставки Товару. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право- і дієздатністю, а також всіма правами й повноваженнями, необхідними та достатніми для продажу та придбання Товару.

У випадку, якщо ви не згодні з цим Договором, будь ласка, відмовтесь від оформлення Замовлення та використання Сайту.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1 Продавець зобов’язується продати та передати у власність Покупцеві Товар, замовлений та оплачений Покупцем на Сайті Продавця, за наявності замовленого Товару на складі Продавця.

3.2 Продавець залишає за собою право вносити зміни в цей Договір в односторонньому порядку, шляхом розміщення на Сайті Договору в новій редакції. Нова редакція Договору набирає чинночті з моменту її публікації на Сайті, якщо інше не буде передбачено самим Договором.

3.3 Термін дії оферти необмежений, якщо інше не зазначено на Сайті.

4. АКЦЕНТ ОФЕРТИ ТА ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1 Акцептом цієї Оферти є оформлення Покупцем Замовлення Товару, шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті та оплати Товару через платіжну систему Сайту. 

4.2 Продавець забезпечує наявність на своєму складі Товарів, представлених на Сайті. 

4.3 У разі відсутності замовленого Покупцем Товару на складі Продавця, останній має право виключити вказаний Товар із Замовлення та/або анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем в реєстраційній формі.

4.4 У разі анулювання повністю або частково передплаченого Замовлення, вартість анульованого в Замовленні Товару повертається Продавцем Покупцю способом, яким Товар був оплачений.

4.5 Після оформлення Замовлення на Сайті Покупцеві надається інформація про очікувану дату доставки Товару шляхом надсилання електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем при реєстрації, або по телефону. Оператор Продавця, що обслуговує дане Замовлення, може уточнювати деталі Замовлення, погоджує дату доставки, яка залежить від наявності замовлених Товарів на складі Продавця і часу, необхідного для обробки і доставки Замовлення.

5. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

5.1 Продавець зобов’язується:

5.1.1 Продати та передати Товар Покупцеві згідно з оформленим Покупцем Замовленням на Сайті.

5.1.2 Надавати Покупцеві повну і достовірну інформацію про Товар, включаючи інформацію про основні споживчі властивості Товару, склад Товару, термін придатності, умови зберігання Товару тощо, шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

5.1.3 Забезпечити Товар етикеткою, на якій зазначено склад Товару, термін його придатності, умови зберігання та дату виготовлення.

5.2 Продавець має право:

5.2.1 На отримання оплати за Товар.

5.2.2 Вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, шляхом розміщення на Сайті Договору в новій редакції. Нова редакція Договору набирає чинності з моменту її публікації на Сайті, якщо інше не буде передбачено самим Договором.

5.3 Покупець зобов’язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, асортиментом, ціною Товару тощо.

5.3.2 До моменту здійснення Замовлення ознайомитися зі складом Товару та умовами його використання, вказаними на Сайті.

5.3.3 Для здійснення Замовлення заповнити реєстраційну форму на Сайті шляхом надання індивідуальної інформації – дійсні прізвище, ім’я, по батькові, адреса електронної пошти, номер телефону, поштова адреса для доставки Товару, у відповідних розділах форми.При цьому, Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що призвели до неможливості належного виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем.

5.3.4 З метою запобігання виникнення алергічної реакції на Товар, уважно прочитати склад Товару, та встановити відсутність алергенів у себе. У випадку, якщо Покупець знає про наявність алергічної реакції на будь-який компонент Товару, не використовувати Товар.

В будь-якому випадку перед використанням Товару Покупець зобов’язаний перевірити його на алергічну реакцію шляхом нанесення невеликої кількості Товару на внутрішню частину зап’ястя руки та почекати 15-20 хвилин.

У випадку виникнення алергічної реакції, Покупець повинен негайно змити Товар зі шкіри, якщо відбулось погіршення стану здоров’я, негайно звернутись до лікаря.

Відповідальність за наслідки використання Товару покладається на Покупця.

5.4 Покупець має право:

5.4.1 Отримати оплачений Товар.

6. ЦІНА

6.1. Ціна Товарузазначається у відповідних розділах Сайту.

6.2.Ціна Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення Товарів і ціни доставки Товарів на адресу Покупця. Ціна Замовлення зазначається на Сайті при оформленні Замовлення в момент його розміщення. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення.

6.3 Ціна Товару може змінюватися залежно від кон’юнктури ринку, зміни курсу іноземних валют відносно гривні інших економічних складових. Продавець не може змінювати ціну Товару, у разі, якщо Покупець вже прийняв умови Договору та здійснив у встановленому цим Договором порядку оплату Товару.

6.4 Оплата Товару здійснюється в українській національній валюті – гривні.

7. ДОСТАВКА ТОВАРУ

7.1 Продавець забезпечує організацію доставки Товару Покупцю одним зі способів, зазначених на Сайті на вибір Покупця. 

7.2 Після оформлення та сплати замовлення Покупцем, Продавець надсилає Покупцю На адресу електронної пошти повідомлення із підтвердженням отримання оплати. 

7.3 Протягом 7 (семи) робочих днів після отримання оплати від Покупця Продавець передає Товар перевізнику для здійснення доставки Товару Покупцю. Строки доставки Товару перевізником встановлюються перевізником. Продавець не несе відповідальності за порушення строків доставки Товару, якщо таке порушення виникло не з його вини.

7.4 Замовлення зроблені Покупцем у вихідні та святкові дні обробляються Продавцем  першого робочого дня, що слідує за вихідним або святковим днем.

7.5 У разі наявності на Сайті інформації про неможливість відправки Товару протягом певного часу, здійснюючи Замовлення у цей період, Покупець погоджується на обробку його замовлення після закінчення вказаного періоду.

7.6 Продавець несе ризики випадкового знищення чи втрати Товару до моменту його передачі перевізнику – поштовій службі, кур’єрській службі доставки. Продавець не несе відповідальності за дії перевізника.

8.ФОРС-МАЖОР

8.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор) та які виникли після укладення цього Договору.

8.2 Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження настання форс-мажорних обставин, виданим ТПП України.

8.3 Сторона, для якої наступили вказані обставини, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону та надати відповідні підтверджувальні документи.

8.4 З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.

8.5 У разі дії Форс-мажорних обставин понад 1 (одного) місяця, кожна Сторона має право ініціювати припинення Договору.

9. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИЇ ТА УМОВ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

9.1 Покупець дає Продавцю згоду на використання та обробку своїх персональних даних (персональних даних своїх співробітників) в адміністративно-правових і комерційних цілях. Згода надається щодо персональних даних на здійснення будь-яких дій, допустимих відповідно до законодавства і які необхідні для виконання цього Договору, включаючи: збір, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (надання, доступ), включаючи транскордонну передачу, знеособлення, блокування, знищення; з використанням і без використання засобів автоматизації як способів обробки персональних даних. При цьому Покупець дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах з метою виконання вимог законодавства та даних договірних зобов’язань з дотриманням вимог чинного законодавства.

10. РОЗГЛЯД ПРЕТЕНЗІЙ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1 Претензії Покупця щодо строків доставки Товару, кількості та якості Товару мають бути оформлені в письмовому вигляді та направлені на адресу електронної пошти Продавця, зазначену на Сайті, з долученням фото/відео доказів.

10.2 За результатами розгляду обґрунтованої претензії з фото/відео доказами Продавець приймає рішення щодо способу врегулювання претензії. 

10.3 Всі спори, що виникають з цього Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – у судовому порядку.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1 Покупець погоджується з отриманням матеріалів рекламного характеру про акції, розпродажі, маркетингові програми, нові продукти та т.ін., електронною поштою, мобільним зв’язком, в тому числі на контактні дані, зазначені Покупцем в реєстраційній формі.

У разі небажання отримувати таку інформацію, Покупець має право відмовитись від отримання інформації, шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти Продавця, зазначеної на Сайті.

11.2 Всі питання, що виникатимуть у Покупця в процесі замовлення, оплати та отримання Товару, Покупець може з’ясувати за контактними даними Продавця, зазначеними на Сайті.

11.3 Товар поверненню та обміну не підлягає.

12. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ

12.1 Ця Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті та діє до моменту її відкликання Продавцем.

12.2 Продавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. 

12.3 Цей Договір може бути достроково розірваний:

12.3.1 У будь-який час за згодою Сторін;

12.3.2 З ініціативи Продавця в односторонньому порядку.

У разі розірвання Договору з ініціативи Продавця, Продавець повертає Покупцю вартість передплаченого, але не переданого йому Товару протягом 7 (семи) робочих днів з моменту надсилання повідомлення про розірвання Договору Покупцю. Повідомлення надсилається Покупцю на адресу електронної пошти, зазначеної останнім в реєстраційній формі.

13. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

Фізична особа-підприємець ДЕМЧЕНКО ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ

РНОКПП 2979911631

Україна, 03146, м. Київ, ВУЛИЦЯ ТУЛУЗИ, будинок 11, квартира 4

IBAN UA  42 380805 0000 0000 26008765947 в

АТ «Райффайзен Банк».